Stenmjöl

Är den finaste fraktionen som bildas vid tillverkning av makadam. Stenmjöl används framför allt till stensättning, plattsättning, fotbollsplaner, fyllnadsmaterial mm.

Visar alla 3 resultat